Korporátní hry 2

Vyžádej ticket

Účel

Snaha zabránit chaosu a předbíhání ve frontě priorit.

Příklad

Protihráč za vámi přijde, že potřebuje nutně něco udělat. Odpovězte, že to uděláte rádi, ale že potřebujete ticket v trackovacím systému nebo písemné zadání.

Jiný název

Následuj proces, Použij backlog

Motivace a použití

Tato neobvykle účinná hra má několik cílů. Prvním je zabránit přeskakování ve frontě. Ne nadarmo se organizace snaží plánovat a prioritizovat práci. Obvykle je kontraproduktivní dělat věci mimo tento plán. Hrozí, že se méně důležité věci budou dělat před důležitějšími atp.

Je navíc neuvěřitelné, jak často stačí tato drobná žádost k tomu, aby si to zadavatel rozmyslel. Ze zkušenosti našeho kolektivu autorů plyne, že se do trackovacího systému dostane pouze 38,47% takto nadhozených úkolů.

Typ

Obraná hra

Možné protiútoky a obrana proti nim

Zadej tiket – někteří opavdu zákeřní protihráči tiket opravdu zadají. Pak je potřeba zahrát prioritizaci.

Poznámky

V organizacích, které neplánují práci je možné vytvořit si vlastní prioritizovaný seznam úkolů a žádost napsat na patřičné místo.


Plácnutí do vody

Příklad

Manager se na schůzi rozčiluje nad nedostatkem a žádá, aby byl napraven. Jelikož však skončí pouze u rozčilování, žádost vyšumí do ztracena. Příměr s plácnutím do vody je v tomto případě trefný. Je jedno jak moc plácnete, voda se velmi rychle zase zklidní.

Účel

Účel této hry je těžké odhadnout. Je dokonce možné, že si hráč opravdu přeje nápravu daného problému.

Typ

Obraně-útočná hra. Buď může jít o variantu plechování prdele nebo o pokus o zadání úkolu mimo obvyklé kanály.

Možné obrany

Vyžádej ticket – asi nejúčinnější obrana. Pokud je žádost směrována na vás, odpovězte, že to rádi uděláte, potřebujete ale ticket do vašeho trackovacího systému. Přeci nechceme obcházet procesy, že?
Ignoruj žádost – tato taktika je velmi riskantní, proto ji nedoporučujeme

Poznámky

Někteří teoretici vedení lidí si myslí, že schopnost dohledu (follow-up) nad zadanými úkoly odlišuje dobré vůdce od těch méně dobrých. Viz. například Druhé pravidlo vedení

2 thoughts on “Korporátní hry 2

  1. Honza Novotny

    U tohohle se fakt bavím. Obrannou hru zadej ticket sem tam taky používám. Jen se ti tam vloudil drobný překlep v závěru: “úkoli”

Comments are closed.