Category Archives: Korporátní hry

Korporátní hry 2

Vyžádej ticket

Účel

Snaha zabránit chaosu a předbíhání ve frontě priorit.

Příklad

Protihráč za vámi přijde, že potřebuje nutně něco udělat. Odpovězte, že to uděláte rádi, ale že potřebujete ticket v trackovacím systému nebo písemné zadání.

Jiný název

Následuj proces, Použij backlog

Motivace a použití

Tato neobvykle účinná hra má několik cílů. Prvním je zabránit přeskakování ve frontě. Ne nadarmo se organizace snaží plánovat a prioritizovat práci. Obvykle je kontraproduktivní dělat věci mimo tento plán. Hrozí, že se méně důležité věci budou dělat před důležitějšími atp.

Je navíc neuvěřitelné, jak často stačí tato drobná žádost k tomu, aby si to zadavatel rozmyslel. Ze zkušenosti našeho kolektivu autorů plyne, že se do trackovacího systému dostane pouze 38,47% takto nadhozených úkolů.

Typ

Obraná hra

Možné protiútoky a obrana proti nim

Zadej tiket – někteří opavdu zákeřní protihráči tiket opravdu zadají. Pak je potřeba zahrát prioritizaci.

Poznámky

V organizacích, které neplánují práci je možné vytvořit si vlastní prioritizovaný seznam úkolů a žádost napsat na patřičné místo.


Plácnutí do vody

Příklad

Manager se na schůzi rozčiluje nad nedostatkem a žádá, aby byl napraven. Jelikož však skončí pouze u rozčilování, žádost vyšumí do ztracena. Příměr s plácnutím do vody je v tomto případě trefný. Je jedno jak moc plácnete, voda se velmi rychle zase zklidní.

Účel

Účel této hry je těžké odhadnout. Je dokonce možné, že si hráč opravdu přeje nápravu daného problému.

Typ

Obraně-útočná hra. Buď může jít o variantu plechování prdele nebo o pokus o zadání úkolu mimo obvyklé kanály.

Možné obrany

Vyžádej ticket – asi nejúčinnější obrana. Pokud je žádost směrována na vás, odpovězte, že to rádi uděláte, potřebujete ale ticket do vašeho trackovacího systému. Přeci nechceme obcházet procesy, že?
Ignoruj žádost – tato taktika je velmi riskantní, proto ji nedoporučujeme

Poznámky

Někteří teoretici vedení lidí si myslí, že schopnost dohledu (follow-up) nad zadanými úkoly odlišuje dobré vůdce od těch méně dobrých. Viz. například Druhé pravidlo vedení

Korporátní hry 1 – Plechování prdele

Právě čtete první díl série odborných článků, které si kladou za cíl zmapovat dosud málo probádanou oblast korporátních her. Vzhledem k rozsáhlosti daného tématu se omezíme na hry odehrávající se kolem vývoje softvéru. Není pochyb, že i ostatní aspekty korporátního života mají své hry a zákonitosti, nicméně tyto už nespadají do rámce našeho bádání.

Rovněž je nutné upozornit, že celá problematika je velice provázaná a nelze tedy na jednotlivé hry pohlížet v izolaci. Takže i když zde budeme analyzovat jednotlivé hry, je nutné mít na paměti, že se odehrávají v rámci složitého korporátního života, kdy může být rozehráno mezi jednotlivými aktéry více her současně.

Rovněž musíme dopředu upozornit, že zde uvedený výčet her není vyčerpávající. Je rovněž možné, že jednotlivé hry mají v jednotlivých korporacích různé názvy a varianty a proto uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu od ctěných čtenářů, abychom mohli případné nedostatky doplnit.

Plechování prdele

Účel

Vytváření si krytí pro případ, že dojde k případným problémům a ke hře najdi viníka.

Jiný název

Krytí si zad

Typ

Obranná hra

Příklad

Odeslání emailu zúčastněným hráčům, že plánovaný postup hrozí problémem a že ho proto nedoporučujeme.

Motivace a použití

Plechování prdele je užitečná strategie pokud některý z protihráčů rozehraje hru najdi viníka. Pokud hráč před začátkem hledání viníka provedl plechování prdele, významně sníží pravděpodobnost, že hru najdi viníka prohraje. Plechování prdele je nutné provádět průběžně, kdykoliv hrozí hledání viníka. Tento fakt od hráče vyžaduje jistou předvídavost.

Zdůrazňujeme, že plechování prdele je nutné provádět před začátkem hledání viníka, pokusy o plechování prdele po zahájení hledání viníka jsou odsouzeny k neúspěchu.

V korporacích, kde není zvykem hrát hledání viníka, je obvykle zbytečné používat plechování prdele.

Možné protiútoky a obrana proti nim

popři fakta – pokud jsme plechování schopni doložit písemným důkazem, je protiútok hrou popři fakta obvykle neúčinný
nařčení z plechování prdele – plechování je možné kamuflovat upřímným zájmem o úspěch a s ním spojeným včasným varováním. V některých korporacích je plechování prdele natolik uznávanou hrou, že není potřeba ji kamuflovat.

Poznámky

Našemu kolektivu se nepodařilo najít původ malebného názvu této hry. Některé zdroje uvádějí, že je název vystihuje účinnost proti tomu, když vás chce někdo za něco …. kárat.

Interaguje s

najdi viníka, pošli mail, vytvoř zápis, přehoď ticket, založ ticket, popři fakta