Je technologie to hlavní?

Představte si IT organizaci. V jejím středu je technologie – počítače, software, sítě tak dál. Technologie je to hlavní, kolem ní se točí všechno ostatní. Hlavně lidi, kteří jí slouží. Všichni ti programátoři, systémoví administrátoři, testeři, síťaři, manažeři, analytici, designéři, prodejci a kdoví kdo ještě. Technologie je evidentně to nejdůležitější, všechno ostatní je druhotné, té technologii podřízené. Když vám konkurence ukradne technologii nebo když vás technologicky předežene, tak jste namydlení, že?

Teď si přestavte houslového virtuóza. Je to fakt špička, má housle od starého mistra za neuvěřitelné peníze. Bez houslí nezahraje vůbec nic, housle jsou to, kolem čeho se točí celý jeho život. Lidé chodí na houslové koncerty, on je houslista. Housle jsou tam to hlavní, že? Blbost. Když mu dáte do ruky slušně udělané housle za pár šupů, tak si toho pravděpodobně většina posluchačů ani nevšimne. Důležitý je tam ten chlapík, housle jsou jen nástroj. Proto se nebojí, že si já koupím drahé housle a tím ho připravím o práci. On moc dobře ví, že se na ně nikdy nenaučím hrát.

Stejné je to i s tou technologií. Ano je důležitá a bez ní to nejde. Hlavní jsou tam ale ti lidé. Lidé jsou to co vás odlišuje od konkurence, lidé jsou to zásadní, to o co musíte pečovat.

Možná je to pro vás samozřejmé, mě osvítil tento týden až náš CEO. Předváděli jsme mu, co se chystáme dělat. Takové to, sem šoupneme Hadoop, sem dáme jinou open source technologii, tady použijeme tuto existující metodiku. Zkrátka jsme popisovali, jak poskládáme věci, které za nás udělal nebo vymyslel někdo jiný. No a náš ředitel se na to podíval a zeptal se, kde tam vidíme naše duševní vlastnictví? Na chvíli zavládlo zděšené ticho, všem to v hlavě šrotovalo, jestli náhodou nenaznačuje, že jsme tam zbyteční. Nakonec to zachránil někdo duchapřítomný, kdo mu řekl, že naše duševní vlastnictví je v tom, jak to všechno umíme škálovat.

To je přesně ono. Naše největší konkurenční výhoda není v tom, že máme technologii, kterou nikdo jiný nemá. To hlavní jsou lidi, kteří ji umí vyrobit, upravit, provozovat, testovat, prodávat a dodávat zákazníkům. Ano, máme tam pár komponent, které jsou unikátní. Když ale konkurence přijde s něčím lepším, tak bude záležet jen na našich lidech, jestli na to dokáží odpovědět. Je to stejné jako s tím houslistou. Housle jsou mi k ničemu, když na ně neumím hrát. Stejně tak je technologie k ničemu, když kolem ní nemám lidi, kteří z ní dokážou vyloudit něco užitečného.

Trochu jsem váhal, jestli můžu dávat na osobní blog nápady svého CEO. Co když je to tajné? Pak mi ale došlo, že mi to různí lidé říkali několikrát, já jsem to jen špatně pochopil.

Vezměme například Peopleware z roku 1987. Teď jsem si ji znovu otevřel a čtu.

Náš úspěch pramení z dobrých vazeb mezi všemi zúčastněnými, naše neúspěchy pramení ze špatných vazeb. Hlavní důvod, proč máme sklon se soustředit spíše na technickou stranu věci než na lidskou není to, že je zásadnější. Je to proto, že je to jednodušší. Nainstalovat nový disk je triviální v porovnání s tím, jak zjistit proč je Horác vynervovaný a proč je Zuzka nespokojená už po pár měsících ve firmě.

Nebo Facts and Falacies of Software Engineering, fakt číslo 1.

Nejdůležitější faktor v práci na software nejsou nástroje a techniky použité programátory, je to kvalita programátorů samotných.

Takhle bych mohl pokračovat dál, třeba přes agilní manifest, ale nic nového bych tím neřekl. Lidé jsou pro tvorbu produktu důležití. To všichni víme.

Co mi došlo až tento týden je to, že lidé jsou natolik pro produkt důležití, že se sami tím produktem stávají. Technologie bez lidí je stejně užitečná jako housle bez houslisty. Jakmile si toto uvědomíte, začne vám dávat spousta věcí smysl. Začne vám dávat smysl celý ten boom kolem Software as a Service. Jeho výhoda je přesně v tom, že dává možnost k software přibalit šikovné lidi. To se u krabicového řešení udělat nedá.

Začne vám dávat smysl všechen ten shelfware v korporacích. To, že si banka za několik milionů koupí SW, který pak ani nenainstaluje. Bez lidí je ten software k ničemu. Kdybych já si koupil stradivárky, měl bych je taky ve vitríně.

Začne vám také dávat smysl, proč Netflix, Facebook, Twitter a další dávají skoro všechnu svoji technologii k dispozici jako open source. Proč se nebojí, že to někdo vezme a začne jim konkurovat? Protože vědí, že technologie není to hlavní. Netflix dobře ví, že i když vezmu všechnu jejich technologii, tak mi bude trvat hrozně dlouho, než vybuduji organizaci, která bude mít stejné know-how, kulturu, kontakty a komunitu, jakou mají oni.

Začne vám dávat smysl, proč spousta skvělých a novátorských technologických nápadů neuspěje. Proč smetanu slízne často někdo jiný. Protože technologie je jenom nástroj, zásadní jsou hlavně lidi kolem.