Korporátní hry – Salámová metoda

Definice

Salámová metoda je označení pro praxi či taktiku, kdy se kontroverzní či obtížné cíle, řešení a požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně. Pojem se používá pro popis postupů v širokém spektru oblastí počínaje vojenstvím a pokračuje přes zákonodárné snahy až po prosazování tras dálnic. [1]

Alternativní názvy

Salámová taktika, vaření žáby

Motivace a použití

Salámové metoda je velmi účinná útočná taktika, často používaná k prosazení cílů v situacích, kdy je potřeba prosadit něco na první pohled neprosaditelného. Za pomoci posloupnosti malých a zdánlivě neškodných kroků je možné vmanévrovat protivníka v podstatě do jakékoliv pozice. Celá metoda je založena na faktu, že soupeř považuje jednotlivé kroky za málo nebezpečné či dokonce neškodné a celý záměr si uvědomí, až když je pozdě.

Možné protiútoky a obrana proti nim

Rozlišujeme dvě fáze, v kterých se oběť může pokusit o obranu

Obrana v počátku
Pokud soupeř odhalí, že se pokoušíte o salámovou taktiku, může se začít bránit již v počátečních fázích hry. V takovém případě je dobré zahrát hru „Čisté úmysly“ nebo „Jak vás něco takového mohlo napadnout?“. I když soupeř vaši taktiku odhalí, je pro ně nesmírně obtížné se bránit. Vždyť se vlastně nic nestalo. Vždyť po něm chcete jen drobnost. Proč se rozčiluje kvůli takové maličkosti?

Obrana v pozdější fázi
Mnohem častější je varianta, kdy si protivník uvědomí co se děje, až když už je téměř vmanévrován tam, kam je potřeba. V takovém případě je jeho možnost obrany rovněž omezená. Se všemi předchozími kroky přeci souhlasil a nyní chce najednou couvnout? To se nemohl ozvat rovnou? To jde zcela jistě proti našim korporátním zásadám. Je rovněž možné zahrát hru „Teď už je to jedno“.

Realizační rady

Ačkoliv je tato technika vysoce účinná, je potřeba vhodně volit velikost kroku. Pokud je jeden z kroků, obzvláště v počátku, příliš velký, hrozí odhalení vašeho záměru. Oponent rovněž dostane příležitost a záminku k obraně. Při velkém počátečním kroku je velmi obtížné zahrát „Čisté úmysly“ nebo „Jak vás něco takového mohlo napadnout?“. Pokud k příliš velkému kroku dojde ke konci, je jeho nebezpečí menší, protože v pozdějších fázích hry máme silnější pozici. Navíc, když si soupeř uvědomí, kam až jsme ho dostali, je jeho motivace k boji výrazně oslabena. Z těchto důvodů doporučujeme začít malými kroky a s postupem času je prodlužovat.

Zdroje

[1] Salámová metoda – Wikipedia
[2] Jistě, pane premiére – Jaderné odstrašování

2 thoughts on “Korporátní hry – Salámová metoda

  1. Truck

    To je tedy dost ošklivá manipulační technika, nejlepší je, pokud u někoho zpozorujeme podobné způsoby chování, zaútočit jako první a preventivně se ho zbavit.

Comments are closed.