Jak zrychlit vývoj

Představte si, že jste antropolog, který byl vyslán ke kmeni programátorů, aby vyzkoumal, jak zrychlit jejich práci.

Nejjednodušší je, začít daný kmen pozorovat. Máme štěstí, o programování žvaní téměř bez přestání. Vypadá to, že nejdůležitější je, jestli se používají mezery nebo něco, čemu říkají tabelátory. Tak ne, nejdůležitější je psát funkcionálně, stav by měl být prohlášen za tabu. Aha to asi taky ne. Že by řešením bylo zbavit se typů? Nebo je naopak zavést? Co domorodec, to názor.

Také jim můžeme položit následující dvě otázky

 1. Kdybyste si mohli volně vybrat technologie pro příští projekt, o kolik byste byli rychlejší?
 2. Pokud byste psali váš současný projekt se současnou technologií znovu od začátku, o kolik byste ho udělali rychleji?

Nevím jak váš, kmen, ale u toho mého by výběr správné technologie moc velké zrychlení nepřinesl. To se samozřejmě může lišit, pokud děláte v korporaci, která vás nutí používat nepoužitelné nástroje, tak přechod na něco příčeňejšího může přinést docela dost. Něco jako když vás nutí hrát basketbal ve svěrací kazajce a pak vám uvolní jednu ruku. Ale u nás ostatních, technologie a programovací finty už tak zásadní přínos obvykle nemají. Něco jako, když jsme doteď hráli bosí a dostaneme super boty. Pomůže to, ale pokud nedokážeme trefit koš, tak zas ne o tolik.

Co odpověď na druhou otázku? To je jiná. Kdybychom současný projekt dělali znovu, tak bychom se vykašlali na tuhle funkcionalitu, protože jsme ji nakonec stejně vymazali, zeptali bychom se finančního ředitele na jeho názor mnohem dřív, takže bychom nemuseli půlku aplikace úplně předělávat. Možná bychom se do toho projektu vůbec nepustili, protože bychom věděli, jak neuvěřitelně nákladné to nakonec bude.

Proč bychom ten samý projekt psali po druhé mnohem rychleji? V čem je ten rozdíl? V tom, že se při implementaci projektu hlavně učíme. Ano, navenek to vypadá, že hlavně píšeme kód, ale největší fuška je v učení se. Učíme se co zákazník chce. Učíme se jak to sakra zaintegrovat do té hromady čehosi, co už ve firmě máme. Učíme se, jak komunikovat se svými kolegy. Učíme se jak ten systém provozovat. Učíme se jak to efektivně nasazovat. Pořád se prostě jen něco učíme.

Ano, psaní kódu je důležité, je to náš hlavní užitečný výstup, ale není to to, co nás brzdí. Sebelepší programovací prostředí, které mi bude číst myšlenky a generovat podle nich kód mi nepomůže, pokud nevím co mám dělat. Možná vás to překvapí, ale nepomůžou mi dokonce ani mikroservices.

Proč to píšu? Přijde mi, že si to lidé neuvědomují. Jeden můj výše postavený kolega se nám snaží pomoci tím, že chce některou naší méně důležitou programovací práci hodit na někoho mimo tým. Prostě někoho najmeme a o nám to naprogramuje. Jednoduché jako facka. Není. Psaní kódu je bohužel ta nejméně problematická část. Nejtěžší je vymyslet co to má dělat, jak se to má napojit, jak to provozovat a udržovat. To se outsourcovat nedá. Psaní kódu je navíc to co nás na tom baví, takže by nám zůstaly ty věci kolem. Programování by si slízl někdo jiný. Odporná představa.

Důležitost učení si ale neuvědomují ani programátoři. Ti stále vedou své žabomyší války o tom, jestli je lepší Emacs nebo Vi, jestli mají ukládat data do SQL nebo NoSQL, jestli mají používat Docker nebo nevím co. Něco z toho jsou užitečné debaty, ale dokud se ve stejné míře nevěnují i tomu, jak se lépe učit i ty nezáživné neprogramovací věci, tak jsou to debaty bezpředmětné. Lepší technologie mi může pomoci vyndat ze svěrací kazajky i tu druhou ruku, ale když nebudu mít zájem učit se pravidla hry a nepochopím, že tu skákavou kulatou věc mám dostat do té obroučky co visí nesmyslně vysoko nad hřištěm, tak jen budu pokračovat ve zmateném pobíhání po hřišti. Nejspíš mě to bude víc bavit, ale výsledek nebude o moc lepší.

Mistakes I made designing JsonUnit fluent API

Several years ago, I have decided that it would be nice to add fluent API to JsonUnit library. If you are not familiar with fluent assertion APIs it looks like this.

assertThatJson("{\"test\":1}").node("test").isEqualTo(1);

assertThatJson("[1 ,2]").when(IGNORING_ARRAY_ORDER).isEqualTo("[2, 1]");

I really like fluent assertions. First of all, they are really easy to use, you get help from your IDE unlike when using Hamcrest static methods. Moreover, they are quite easy to implement. This is how the original implementation looked like.

public class JsonFluentAssert {

  protected JsonFluentAssert(...) {
  }

  public static JsonFluentAssert assertThatJson(Object json) {
    return new JsonFluentAssert(...);
  }

  public JsonFluentAssert isEqualTo(Object expected) {
    ... 
  }


  public JsonFluentAssert node(String path) {
    ...
  }


  public JsonFluentAssert when(Option firstOption, Option... otherOptions) {
  ...
  }

  ...
}

We have static factory method assertThatJson() that creates JsonFluentAssert. And all other methods return the same class so you can chain them together. Nice and simple. Unfortunately, there are three mistakes in this API. Do you see them? Congratulations if you do. If not, do not be sad, it took me several year to see them

Unnecessarily complicated

The biggest mistake is that the API supports chaining even after the assertion method isEqualTo() is called. It seems I designed this way on purpose since there is a test like this

assertThatJson("{\"test1\":2, \"test2\":1}")
  .node("test1").isEqualTo(2)
  .node("test2").isEqualTo(1);

The problem is that to support such rare use-case, now the API is more error prone. I got several error reports complaining that this does not work

assertThatJson("[1 ,2]").isEqualTo("[2, 1]").when(IGNORING_ARRAY_ORDER);

It looks reasonable, but it can not work. The comparison has to be done in isEqualTo and if it fails, it throws an assertion error so when() method is not called at all. In current design you can not postpone the comparison since we do not know which method is the last one in the invocation chain. OK, how to fix it? Ideally, isEqualTo() should have returned void or maybe some simple type. But I can not change the contract, it would break the API.

If I can not change the API, I can do the second best thing – mark it as deprecated. This way the user would at least get a compile time warning. It seems simple, I just need to return a new type from isEqualTo() with when() method marked as deprecated.

Methods return class not an interface

Here comes second mistake – isEqualTo() and other methods return a class not an interface. An interface would have given me more space to maneuver. And again, I can not introduce an interface without potentially breaking backwards compatibility. Some clients might have stored the expression result in an variable like this

JsonFluentAssert node1Assert = 
assertThatJson("{\"test1\":2, \"test2\":1}").node("test1");

If I want to mark method when() as deprecated if called after assertion, isEqualTo() has to return a subclass of JsonFluentAssert like this

public class JsonFluentAssert {

  private JsonFluentAssert(...) {
  }

  public static JsonFluentAssert assertThatJson(Object json) {
    return new JsonFluentAssert(...);
  }

  public JsonFluentAssertAfterAssertion isEqualTo(Object expected) {
    ... 
  }


  public JsonFluentAssert node(String path) {
    ...
  }


  public JsonFluentAssert when(Option firstOption, Option... otherOptions) {
    ...
  }
  ...
  public static class JsonFluentAssertAfterAssertion extends JsonFluentAssert {

    @Override
    @Deprecated
    public JsonFluentAssert when(Option firstOption, Option... otherOptions) {
      return super.when(firstOption, otherOptions);
    }
  }
}

Extensibility

Third mistake was to make the class extensible by making the constructor protected and not private. I doubt anyone actually extends the class but I can not know for sure. And I can not change signature of isEqualTo() without breaking subclasses.

Solution

It’s pretty tricky situation. I can either keep broken API or break backward compatibility, tough choice. At the end I have decided to bet on the fact that no one is extending JsonFluentAssert and I did the change depicted above. I may be wrong but there is nothing else I could do, I do not want to live with bad API design forever. But if you have a better solution, please let me know. Full source code is available here.

Machine Learning – word2vec results

Last time we have discussed word2vec algorithm, today I’d like to show you some of the results.

They are fascinating. Please remember that word2vec is an unsupervised algorithm, you just feed it a lot of text and it learns itself. You do not have to tell it anything about the language, grammar, rules, it just learns by reading.

What’s more, people from Google have published a model that is already trained on Google news, so you can just download the model, load it to you Python interpreter and play. The model has about 3.4G and contains 3M words, each of them represented as a 300-dimensional vector. Here is the source I have used for my experiments.

from gensim.models import Word2Vec
model = Word2Vec.load_word2vec_format('GoogleNews-vectors-negative300.bin', binary=True)
# take father, subtract man and add woman
model.most_similar(positive=['father', 'woman'], negative=['man'])

[('mother', 0.8462507128715515),
 ('daughter', 0.7899606227874756),
 ('husband', 0.7560455799102783),
 ('son', 0.7279756665229797),
 ('eldest_daughter', 0.7120418548583984),
 ('niece', 0.7096832990646362),
 ('aunt', 0.6960804462432861),
 ('grandmother', 0.6897341012954712),
 ('sister', 0.6895190477371216),
 ('daughters', 0.6731119751930237)]

You see, you can take vector for “father” subtract “man” and add “woman” and you will get “mother”. Cool. How does it work? As we have discussed the last time, word2vec groups similar words together and luckily it also somehow discovers relations between the words. While it’s hard to visualize the relations in 300-dimensional space, we can project the vectors to 2D.

plot("man woman father mother daughter son grandmother grandfather".split())

Family relationships

Now you see how it works, if you want to move from “father“ to “mother“, you just move down by the distance which is between “man” and “woman”. You can see that the model is not perfect. One would expect the distance between “mother” and “daughter” will be the same as between “father” and “son”. Here it is much shorter. Actually, maybe it corresponds to reality.

Let’s try something more complicated

plot("pizza hamburger car motorcycle lamb lamp cat cow sushi horse pork pig".split())

Food

In this example, we loose lot of information by projecting it to 2D, but we can see the structure anyway. We have food on the left, meat in the middle, animals on the right and inanimate objects at the top. Lamb and lamp sound similar but it did not confuse the model. It just is not sure if a lamb it’s meat or an animal.

And now on something completely different – names.

plot("Joseph David Michael Jane Olivia Emma Ava Bill Alex Chris Max Theo".split())

Names

Guys on the left, gals on the right and unisex in the middle. I wonder, though what the vertical axis means.

I have played with the model for hours and it does not cease to surprise me. It just reads the text and learns so much, incredible. If you do not want to play with my code you can also try it online.