Category Archives: Tests

Spring WS Test

Last few weeks I have been working on one of my pet projects. Its name is Spring WS Test. As the name implies, its main purpose is to simplify Spring WS tests.

Again, I am scratching my own itch. I am quite test infected and I have needed something that allows me to write functional tests of my application without having to depend on an external server. Until now, you basically had two options. This first one is to test WS client application using plain old JUnit together with a library like EasyMock. But usually this test are quite ugly and hard to read. Moreover this type of tests does not test your configuration. The second option is to create a functional test that calls an external mock service. But this solution requires you to have two JVM, its configuration is complicated and error prone.

Classical WS test

I have been looking for something in between, for something that would allow me to write functional tests using JUnit and would be able to run in the same JVM as the test. Unfortunately I have not been able to find anything similar.

Spring WS Test test

That’s the reason why I have created Spring WS Test project. It’s quite simple and easy even though I had to spent lot of my evenings getting it into a publishable state.

Basic configuration looks like this

<beans ...>
 <!-- Creates mock message sender -->
 <bean id="messageSender" class="net.javacrumbs.springws.test.MockWebServiceMessageSender"/>
 
 <!-- Injects mock message sender into WebServiceTemplate -->
 <bean class="net.javacrumbs.springws.test.util.MockMessageSenderInjector"/>
    
 <!-- Looks for responses on the disc based on the provided XPath -->
 <bean class="net.javacrumbs.springws.test.generator.DefaultResponseGeneratorFactoryBean">
   <property name="namespaceMap">
     <map>
      <entry key="soapenv" 
        value="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
      <entry key="ns" 
        value="http://www.springframework.org/spring-ws/samples/airline/schemas/messages"/>
     </map>
   </property>
   <property name="XPathExpressions">
     <list>
       <value>
         concat(local-name(//soapenv:Body/*[1]),'/default-response.xml')
       </value>
     </list>
   </property>       
 </bean>
</beans>  

Here we have MockWebServiceMessageSender that replaces standard Spring WebServiceMessageSender. The replacement is done by MockMessageSenderInjector. The only other thing you have to do is to define ResponseGenerator. It’s main purpose is to look for files in you test classpath and return them as mock responses.

Of course it has to decide, which file to use. By default a XPath expression is used to determine the resource name. In our example it is concat(local-name(//soapenv:Body/*[1]),'/default-response.xml'). It takes name of the payload (first soap:Body child) and uses it as a directory name. File “default-response.xml” from this directory is used as the mock response. Simple isn’t it?

Of course you can define more complicated XPaths, you can use XSLT templates to generate your responses, you can validate your requests etc. More details can be found in the documentation.

Now I am looking for some end-user feedback. So please, if you are using Spring WS on the client side do not hesitate and test it. It should be stable enough to be used although there might be a bug here and there.

Stoprocentní mantra

Programátoři a jejich manažeři občas řeší, jaká míra pokrytí unit testy je dostatečná. Můžeme zaslechnout, že cokoliv pod 60% nestojí za zmínku, občas zahlédneme, že to magické číslo je 95% a někteří fundamentalisté dokonce tvrdí, že cesta k nirváně vede jen a pouze přes stoprocentní pokrytí.

Dnes jsem si řekl, že je ideální počasí na to, vyzkoušet jestli se dá sta procent dosáhnout. Povedlo se mi to během dopoledne a nyní bych se chtěl podělit o své zkušenosti.

Pracuji na jednom menším projektu, který v podstatě jen zpracovává REST volání a přeposílá je pomocí SOAP na další systémy. Není to nic složitého, ale není to ani žádná trivialita. Prostě ideální kandidát na pokusy. I před tím, než jsem se rozhodl dosáhnout vytoužené mety, jsem se snažil unit testy dělat poctivě. Jen občas jsem něco neotestoval s tím, že to je příliš triviální na to, abych se patlal s testem. Většinou jsem ale svoji lenost ovládl. Proto mě překvapilo, že moje pokrytí testy bylo něco kolem 60%.

Začal jsem pátrat po příčinách a zjistil jsem, že nejsem tak svědomitý, jak jsem si myslel. Narazil jsem například na neotestovanout třídu, kterou jsem jen odněkud zkopíroval Fůůůůůj. Ale občas je to potřeba. Znáte to, potřebujete něco podobného co umí nějaká metoda ve Springu, jenom je to potřeba trochu ohnout, má to implementovat jiné rozhraní a navíc je to v tom Springu private. Tak to vezmete, zkopírujete a trochu přiohnete. Pokud se pokoušíte o stoprocentní pokrytí, musíte to i otestovat. Pokud se spokojíte s pokrytím nižším, je velice lákavé si říci, že to už je vlastně otestovaný kód, tudíž není potřeba testovat. Ještě jednou fůůůj. Ještě že se stydím jenom před děvčaty. Nakonec jsem byl rád, že jsem tu zkopírovanou metodu musel otestovat. Díky tomu jsem se nad ní pořádně zamyslel a zkrátil ji na polovinu.

Pak jsem ještě napsal pár testů na metody, které jsem nepovažoval za hodné testu. Potěšilo mě, že jsem narazil jenom na jednu metodu, kterou jsem evidentně netestoval, protože by to bylo moc práce. Díky své nové stoprocentní mantře jsem se donutil otestovat i ji. Nakonec to ani moc nebolelo, jenom jsem se musel ponořit do vnitřností Spring-WS abych zjistil jak nejlépe vytvořit instanci jednoho rozhraní (SoapMessage). Alespoň jsem se něco naučil. Pak už zbývaly jen zapeklitější věci.

Get a Set metody
Jedním ze zádrhelů byly get metody. Poté co jsem otestoval všechen kód, který něco dělá, zbyla mi jedna skupina metod, které prostě v žádném testu nebyly potřeba. Byly to get metody u Spring bean. Když totiž potřebuji pomocí Springu něco injektnout, automaticky vygeneruji set a get metody. A to i když používám autowiring přímo do polí. Set metody využívám právě v unit testech. Ukázalo se, že pokud není v testu set metoda použita, je v tom testu něco špatně. A to bez výjimky. Buď to, co nastavuji, není vůbec potřeba nebo netestuji funkcionalitu, která danou hodnotu využívá. Takže si prosím zapamatujte:

Pokud není otestována set metoda, je něco špatně.

Ale zpátky ke get metodám u Spring bean. Ty pro test potřeba nejsou. Ony totiž nejsou potřeba vůbec. Jenom jsem měl hrozný psychický problém s tím je smazat. Pořád jsem si říkal, že je tam nechám, co kdyby byly potřeba. Co kdyby někdo potřeboval vědět, jak je daná třída nakonfigurována atp. Ale pak mě stoprocentní mantra donutila je smazat a myslím, že si na ně nikdo nevzpomene. Jenom je to divné mít set bez getu. Kdybych ty get metody opravdu někdy potřeboval, třeba kvůli JMX, tak je prostě přidám a otestuji.

Equals
Dalším špekem je equals metoda. Pokud byste náhodou nevěděli jak vypadá, tak vám ukáži, to co mi normálně generuje Eclipse

	public boolean equals(Object obj) {
		if (this == obj)
			return true;
		if (obj == null)
			return false;
		if (!(obj instanceof Person))
			return false;
		Person other = (Person) obj;
		if (firstname == null) {
			if (other.firstname != null)
				return false;
		} else if (!firstname.equals(other.firstname))
			return false;
		if (secondname == null) {
			if (other.secondname != null)
				return false;
		} else if (!secondname.equals(other.secondname))
			return false;
		return true;
	}

A teď si představte jak otestovat všechny možnosti takového krasavce. Abyste dosáhli plného pokrytí, museli byste napsat cca devět testů. To vše kvůli vygenerovanému kódu. K tomu mě nikdo nedonutí. Zkusil jsem použít EqualsBuilder, ale moc jsem si nepomohl. I s jeho pomocí jsou tam asi čtyři kombinace, které je potřeba otestovat. Mumlaje si pod vousy „sto procent, sto procent“ jsem se zeptal pana Googla a ten mě navedl na EqualsTester. Problém vyřešen, jsem zas o krok blíže k vytouženému cíli.

Nemožná výjimka
Zbývala mi jen jedna úplně poslední past nastražená na mě pány ze Sunu:

	private byte[] toByteArray(String data)
	{
		try {
			return data.getBytes("UTF-8");
		} catch (UnsupportedEncodingException e) {
			LOG.error("Can not happen",e);
			throw new RuntimeException(e);
		}
	}

Abych dosáhl kompletního pokrytí, musím otestovat i catch blok. Ten je bohužel dosažitelný jen pokud vaše JVM nepodporuje UTF-8. Vzhledem k tomu, že by pak JVM nesplňovalo specifikaci není tato situace moc pravděpodobná. Bohužel, tím pádem ani otestování není moc snadné. Nakonec jsem musel kód změnit takto:

	private static final Charset UTF8 = (Charset)Charset.availableCharsets().get("UTF-8");

	private byte[] toByteArray(String data)
	{
		return data.getBytes(UTF8);
	}

Není to moc elegantní, ale alespoň se mohu utěšovat tím, že je to výkonově efektivnější. Pokud znáte lepší cestu, podělte se o ni, rád se něco přiučím.

A to je vše, dosáhl jsem stoprocentního pokrytí. Zde mi samozřejmě hrálo do karet, že jsem nemusel řešit připojení k databázi. To bych se musel uchýlit k mockování JDBC template nebo k mé oblíbené in-memory databázi ve spojení s JPA. To už by sice nebyl unit test, ale třeba by to nikdo nepoznal.

Takže mám stoprocentní pokrytí, co mi to dalo? Donutilo mě to otestovat věci, na které bych se pravděpodobně jinak vykašlal. U některých z nich jsem byl rád, že jsem je nakonec otestoval. Přivedlo mě to k lepšímu kódu. Potěšilo mě, že jsem nemusel psát žádné nesmyslně testy, jenom kvůli pokrytí. Toho jsem se ze začátku trochu bál. Samozřejmě nesmím usnout na vavřínech. To že mám kód zcela pokryt neznamená, že v něm není chyba. Těch tam naprosto jistě ještě hodně zůstalo. Nicméně mám z toho docela dobrý pocit, myslím si, že 100% je docela dobrá laťka. Na jednu stranu vám nedovolí vymýšlet si výmluvy, proč něco netestujete, na stranu druhou se ukázala jako dosažitelná. Proto se příště jako správný úderník pokusím pokrýt na 105%.

Testing with Spring 2.5

Besides other cool features, Spring 2.5 brought completely rewritten support for functional tests. Before this version, Spring had support for functional tests using JUnit 3 only. If you needed to use JUnit 4 or TestNG you just did not get any help from the framework

Now you can use brand new annotations and you are not constrained in your choice of testing framework any more. For complete information, please consult Spring reference, I will show only small subset of the new features. Let’s take a look on the first example.01 @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
02 @ContextConfiguration(locations="classpath:applicationContext.xml")
03 @Transactional
04 public class TestJpaClientDao {
05 
06   private static final long PERSONAL_NUM = 123L;
07   @Autowired
08   private ClientDao clientDao;
09   
10   @Test
11   public void testCreateClient()
12   {
13     Client client = new Client(PERSONAL_NUM);
14     client.setName("John Doe");
15     client.addAddress(new Address("Old st.","2a","Prague","120 00"));
16     client.addAccount(new Account("123-4560789"));
17     client.addAccount(new Account("888-8888888"));
18     clientDao.createClient(client);
19     
20     Client loadedClient = clientDao.loadClientWithPersonalNumber(PERSONAL_NUM);
21     assertSame(client, loadedClient);
22   }

Here we see normal class with some annotations. But it is not normal class, it is JUnit 4 test. By RunWith annotation we are extending usual JUnit test runner in order to enable Spring support. Then we have to define where application context XML file(s) are (@ContextConfiguration annotation). Now we can use Autowire annotations to have all necessary dependencies injected. If we use annotation Transactional we obtain similar behavior as when we were using old AbstractTransactionalSpringContextTests. It means:

 1. The application context is shared for all test methods (in all test classes). So all the stuff is initialized only once. If your test does some changes to the application context and it has to be therefore discarded, you can use DirtiesContext annotation.
 2. All test methods are run in transaction which is rolled back at the end of every test method. You can change this behavior by Rollback annotation or by TransactionConfiguration annotation.

The new Spring test support is great. I just miss one thing. Old test support classes gave me possibility to finish and start a transaction in the middle of the test method (by calling setComplete, finishTransaction and startNewTransaction). I agree, that you do not need such feature very often, but sometimes it is handy. I was not able to find something similar in the new support classes. Finally I found a solution but it is not so straightforward as the old one (If you know better one please inform me).

In the following example I am trying to test whether my DAO is fetching addresses of the client so I do not get LazyInit exception. In my test I need to store a client to the database, finish the transaction, then load the client from the DB in a new transaction and finally check if the addresses are accessible even when no transaction is active.01   @Test
02   @NotTransactional
03   public void testCreateAndLoadInTwoTransactions()
04   {
05     final Client client = new Client(PERSONAL_NUM);
06     client.setName("John Doe");
07     client.addAddress(new Address("Old st.","2a","Prague","120 00"));
08     client.addAccount(new Account("123-4560789"));
09     client.addAccount(new Account("888-8888888"));
10     getTransactionTemplate().execute(new TransactionCallback(){
11       public Object doInTransaction(TransactionStatus status) {
12         return clientDao.createClient(client);
13       }
14       
15     });
16     Client loadedClient = (ClientgetTransactionTemplate().execute(new TransactionCallback(){
17       public Object doInTransaction(TransactionStatus status) {
18         return clientDao.loadClientWithPersonalNumber(PERSONAL_NUM);
19       }
20     });
21     assertEquals(2,loadedClient.getAccounts().size());
22     
23     //cleanup
24     getTransactionTemplate().execute(new TransactionCallback(){
25       public Object doInTransaction(TransactionStatus status) {
26         clientDao.deleteClient(client.getId());
27         return null;
28       }
29       
30     });
31     
32   }
33   private TransactionTemplate getTransactionTemplate() {
34     return new TransactionTemplate(transactionManager);
35   }

As you can see, I have marked the method as NonTransactional. Therefore, Spring does not create a transaction for me and I can manage my transaction programmatically. For example using Spring transaction template. And that’s it.

The source code can be downloaded from SVN repository here.

Note: If you wonder why the hell I have started to write in something that looks almost like English when apparently I do even more mistakes than in Czech, the answer is simple. I just need to practice my English (apart from that I want to be world famous, not just known in Czech Republic)